Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – program regionalny, z którego korzystamy obecnie. Polska otrzymała około 76 miliardów euro, z tego ponad 1,734 mld euro przypada na nasze województwo, plus dodatkowe 581 mln euro z nowego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Dofinansowane przedsięwzięcia i inwestycje muszą się wpisać w jeden z pięciu celów wspólnej polityki UE:

 • Bardziej inteligentna Europa
 • Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa
 • Lepiej połączona Europa
 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym
 • Europa bliżej obywateli

Program regionalny  jest finansowany  z trzech funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Podzielony jest on na następujące priorytety:

 • Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska
 • Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku
 • Fundusze Europejskie na rzecz mobilności miejskiej Dolnego Śląska
 • Fundusze Europejskie na rzecz mobilności Dolnego Śląska
 • Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku
 • Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska
 • Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku
 • Fundusze Europejskie  dla edukacji na Dolnym Śląsku
 • Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku
 • Pomoc techniczna EFRR
 • Pomoc techniczna EFS+
 • Pomoc techniczna FST

Nowością są dodatkowe środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) dla subregionu wałbrzyskiego. Cele i wyzwania tego funduszu są związane bezpośrednio z procesem transformacji gospodarczej, społecznej i  przestrzenno-środowiskowej, a docelowo z ograniczaniem emisji i osiągnięciem neutralności klimatycznej. Dedykowany jest im Priorytet 9 - Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku.

Zobacz nabory

Nabór trwa
zgłoś się do

21.06.2024

Szczegóły
5 Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku
Nabór trwa
zgłoś się do

26.06.2024

Szczegóły
1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska
Nabór trwa
zgłoś się do

11.06.2024

Co?

 • dotacja
Szczegóły
Nabór trwa
zgłoś się do

27.05.2024

Szczegóły