Dokumenty DWUP

Opublikowano: 23.04.2024
Typ dokumentu
Zalecenia i instrukcje

Dokumenty i informacje związane z ogłoszonymi przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) z naborami wniosków o dofinansowanie publikujemy zawsze przy ogłoszeniach konkretnych naborów w zakłądce Nabory 

W tej zakładce publikujemy dokumenty (zalecenia i instrukcje)  związane z wdrażaniem przez DWUP Programu FEDS 2021-2027 o charaktarze ogólnym tj. takie które:

  • odnoszą się jednocześnie do wielu projektów i naborów wdrażanych i uruchamianych tylko za pośrednictwem DWUP
    oraz
  • zawierają wskazówki, informacje itp., które - ze względu na ich ogólny charakter - nie zawsze mogą być wykorzystane w poszczególnych naborach wniosków lub projektach. 

 

Spis treści