Strategia komunikacji Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027

Opublikowano: 27.11.2023
Typ dokumentu
Strategie i plany

Strategia komunikacji jest dokumentem wyznaczającym najistotniejsze kierunki komunikacji o funduszach europejskich w naszym regionie. Określa cele, grupy docelowe, budżet, wskaźniki, jakie należy osiągnąć, narzędzia usprawniające proces informowania, a także spójne zasady i standardy działań informacyjno-promocyjnych. Dokument ten wytycza również kierunki i zasady współpracy z innymi podmiotami zajmującymi się komunikacją o funduszach unijnych w naszym województwie, instytucje pośredniczące (DIP, DWUP), przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, inne Departamenty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, a także partnerów społeczno-gospodarczych.

Spis treści