Instrumenty finansowe

28 listopada 2023 r. podpisaliśmy umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dzięki której na Dolnym Śląsku będą udzielane preferencyjne pożyczki: 


1.    Pożyczka rozwojowa, która ma na celu poprawę zakresu i efektywności wdrażania innowacji w dolnośląskim sektorze MŚP oraz wzrost nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych sektora MŚP prowadzących do zwiększenia ich konkurencyjności. 
2.    Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej, która ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, budynkach publicznych oraz w mikro i małych firmach z Województwa Dolnośląskiego. 
3.    Pożyczka OZE, której celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii, budowa i rozbudowa instalacji OZE.


Szczegółowe informacje na temat preferencyjnych pożyczek dostępne są na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego:

 

Dokumenty

Zobacz nabory

1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska
Nabór trwa
zgłoś się do

11.06.2024

Co?

  • dotacja
Szczegóły