Nowy tabor kolejowy

Projekt: Zakup nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych 

Beneficjent: Spółka Koleje Dolnośląskie S.A.

Priorytet 4 Fundusze Europejskie na rzecz mobilności Dolnego Śląska

Działania 4.1„Infrastruktura drogowa i kolejowa” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Dokumenty