Priorytet FEDS.01 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska

O fundusze europejskie w tym priorytecie mogą ubiegać się m.in. firmy i instytucje, które m.in. chcą rozwijać zdolności badawcze i innowacyjne jednostek naukowych i przedsiębiorstw, wykorzystywać zaawansowane technologie, wzmacniać potencjał i konkurencyjność MŚP, czerpać korzyści z cyfryzacji.

Priorytet składa się z następujących działań:

Działanie FEDS.01.01 Rozwój jednostek naukowych

Możliwe będzie dofinansowanie m.in. inwestycji w infrastrukturę badawczą w publicznych organizacjach badawczych i instytucjach szkolnictwa wyższego bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

Działanie FEDS.01.02 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

  • inwestycje w infrastrukturę badawczą w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi
  • działania badawcze i innowacyjne w MŚP
  • rozwój umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej, przedsiębiorczości i zdolności przedsiębiorstw dostosowania się do zmian
  • wsparcie dla klastrów innowacyjnych

Działanie FEDS.01.03 Cyfryzacja usług publicznych

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

  • rozwiązania TIK, usługi elektroniczne, aplikacje dla administracji
  • rozwiązania TIK, usługi elektroniczne, aplikacje dla administracji zgodne z kryteriami redukcji emisji gazów cieplarnianych lub kryteriami efektywności energetycznej

Działanie FEDS.01.04 Wsparcie rozwoju MŚP

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na:

  • infrastrukturę instytucji otoczenia biznesu dla MŚP
  • internacjonalizację MŚP

Działanie FEDS.01.05 Instrumenty finansowe dla MŚP

Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania m.in. na rozwój działalności MŚP, w tym inwestycje produkcyjne.

Więcej informacji znajdziesz w aktualnym Szczegółowym Opisie Priorytetów programu FEDS 2021-2027  oraz Harmonogramie naborów

Zobacz nabory

1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska
Nabór trwa
zgłoś się do

11.06.2024

Co?

  • dotacja
Szczegóły