Realizacja projektu

CST2021

Centralny System Teleinformatyczny 2021 został utworzony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na potrzeby wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce w perspektywie finansowej 2021-2027. W skład CST2021 wchodzi kilka aplikacji m. in. SL2021 umożliwiający obsługę procesu rozliczania i projektu w tym komunikację pomiędzy beneficjentem a instytucją nadzorującą realizację projektu.
Dostęp do CST2021

SM EFS

System Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego Plus to kolejna aplikacja CST2021 służąca do procesu monitorowania podmiotów i uczestników projektów dla perspektywy finansowej 2021-2027

Dostęp do SM EFS
 

Baza Konkurencyjności

Baza Konkurencyjności - BK2021 to aplikacja wspierająca beneficjentów w realizacji zasady konkurencyjności (rejestracja ogłoszeń oraz zbieranie ofert).
Dostęp do BK2021

 

Dokumenty

Regulamin bezpiecznego użytkowania CST2021 

Regulamin CST 1.1

 

Instrukcja użytkownika SL2021 – Projekty (m.in. informacje o projekcie, wnioskowanie o wprowadzenie zmian w projekcie, zarządzanie dostępem do projektów)

Instrukcja_użytkownika SL2021

 

Instrukcja użytkownika SL2021 – Wnioski o płatność

Instrukcja_użytkownika SL2021_Wnioski o platność 

 

Instrukcja Beneficjenta SL2021 – Baza personelu

Do czasu uruchomienia dedykowanego modułu w CST2021 dane należy przygotować w pliku xls (wzór) Baza personelu wersja do importu zgodnie z poniższą instrukcją i przekazywać w module korespondencja

Instrukcja użytkownika SL2021_Baza personelu

 

Instrukcja Beneficjenta SL2021 – Harmonogram płatności

Do czasu uruchomienia dedykowanego modułu w CST2021 dane należy przygotować w pliku xls (wzór) Harmonogram płatności wersja do importu  zgodnie z poniższą instrukcją i przekazywać w module korespondencja.

Instrukcja Beneficjenta SL2021_ Harmonogram płatności

 

Instrukcja Beneficjenta SL2021 – Zamówienia Publiczne

Instrukcja Beneficjenta SL2021_Zamówienia publiczne

 

Instrukcja Beneficjenta SL2021 – Korespondencja

Instrukcja Beneficjent SL2021_Korespondencja

 

Instrukcja Użytkownika SL2021 – Granty

Instrukcja_SL2021_Granty

 

Instrukcja Użytkownika SL2021 – Instrumenty Finansowe
 

Instrukcja SL2021_Instrumenty Finansowe

CST2021_importer IF-ostateczni odbiorcy

 

Problemy merytoryczne na etapie wnioskowania o dofinansowanie można zgłaszać w sposób określony w regulaminie naboru (w punkcie określającym formę i sposób komunikacji).
W sprawie problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem systemów prosimy o kontakt z administratorami właściwych instytucji:

Spis treści