Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.

Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Sokołowska. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO, może Pani/Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych na adres e-mail: inspektor@dolnyslask.pl.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych znajdują się w zakładce RODO

Pliki cookies

Serwis używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich używanie, według ustawień przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Więcej informacji: Polityka Prywatności UMWD

Formularze

Podanie danych osobowych za pomocą formularzy kontaktowych i rejestracyjnych udostępnionych na naszych stronach jest dobrowolne, ale może być niezbędne np. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub rejestracji uczestnictwa w organizowanym przez nas wydarzeniu.

Danych osobowych zebranych w ten sposób nie będziemy przekazywać innym podmiotom. Nie będą one przetwarzane w celach innych niż okoliczności danej sprawy.

Gromadzenie danych

I. Wszelkie dane pochodzące od użytkowników stron internetowych gromadzimy na dwa sposoby:

  • informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika w celu rejestracji do newslettera, wypełnienia formularzy kontaktowych
  • Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z stron internetowych:

- informacje w dziennikach serwerów –  serwer automatycznie zapisuje takie dane, jak anonimowe informacje np. adres IP, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i godzina wejścia na stronę.

- pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. 

II. Podanie danych, o który mowa w ust. I, pkt 1 wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  zwanego dalej RODO.

III. Wszelkie informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania stron internetowych nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające daną stronę. Dotyczy to także raportów statystycznych, generowanych na podstawie ww. informacji.

Dokumenty

pdf

2 strony

147.21 KB

Obowiązujący od
01.12.2023

pdf

1 strony

162.56 KB

Obowiązujący od
01.12.2023

pdf

3 strony

228.14 KB

Obowiązujący od
01.12.2023

pdf

2 strony

131.38 KB

Obowiązujący od
01.12.2023

pdf

2 strony

698.39 KB

Obowiązujący od
01.12.2023