Poznaj Instytucje w Programie

W tej sekcji znajdziesz informacje o instytucjach, które są zaangażowane w realizację programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Ponadto dowiesz się jak działa i jaką rolę pełni Komitet Monitorujący, a także przeczytasz informacje o ekspertach zaangażowanych do oceny projektów.