Nabory wniosków

Harmonogram naborów
sortuj wg
Kolejność
Instytucja przyjmująca wnioski
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach Priorytetu 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działania 9.4 Transformacja gospodarcza, typu 9.4 G. Inwestycje w infrastrukturę przedsiębiorstw ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych prowadzące do zmiany źródeł energii i ciepła na układy efektywne z wykorzystaniem OZE oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych
Opublikowano: 29.02.2024
Nadchodzący nabór

Zgodnie z SZOP zakres wsparcia dotyczy modernizacji sieci ciepłowniczej w celu poprawy efektywności energetycznej systemów ciepłowniczych oraz w produkcję energii cieplnej:

– budowa, przebudowa...

Maksymalny procent dofinansowania

Początek

15.03.2024

Koniec

30.04.2024

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny na projekt strategiczny ze środków w ramach Priorytetu 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju MŚP.
Opublikowano: 30.01.2024

Maksymalny procent dofinansowania

Początek

31.01.2024

Koniec

29.02.2024

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób ze środków w ramach Priorytetu 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska, Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa.
Opublikowano: 19.01.2024
Nabór trwa

Zgodnie z SZOP w ramach naboru realizowane będą projekty dotyczące prowadzenia przez MŚP badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.


Projekt nie może dotyczyć tylko badań...

Maksymalny procent dofinansowania

Początek

15.02.2024

Koniec

26.03.2024

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób ze środków w ramach Priorytetu 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska, Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa.
Opublikowano: 18.01.2024
Nabór trwa

Zgodnie z SZOP w ramach naboru realizowane będą projekty dotyczące prowadzenia przez MŚP badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.


Projekt nie może dotyczyć tylko badań...

Maksymalny procent dofinansowania

Początek

15.02.2024

Koniec

08.04.2024

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób konkurencyjny ze środków FST w ramach Priorytetu 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działania 09.04 Transformacja gospodarcza, typ projektów 9.4.A Inwestycje MSP (subregion wałbrzyski).
Opublikowano: 11.01.2024
Nabór trwa

Zgodnie z SZOP nabór dotyczy wsparcia inwestycyjnego dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji,...

Maksymalny procent dofinansowania

Początek

08.02.2024

Koniec

28.03.2024

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (DIP), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej FEDS 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany w sposób konkurencyjny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Działanie 09.04 Transformacja gospodarcza Typ projektów: 9.4.B „Zielone” inwestycje MŚP, Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna (subregion wałbrzyski) Nabór nr FEDS.09.04-IP.01-062/23
Opublikowano: 15.12.2023
Nabór trwa

Wsparcie dla MŚP na inwestycje w zakresie modernizacji energetycznej i/lub gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i innych inwestycji ograniczających wpływ przedsiębiorstwa na środowisko. Kwalifikowalny jako uzup. element każdego z wymienionych...

Maksymalny procent dofinansowania

Początek

06.02.2024

Koniec

07.03.2024

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (DIP), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej FEDS 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany w sposób konkurencyjny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Działanie 09.05 Transformacja środowiskowa Typ projektów: 9.5.E Rekultywacja, renaturalizacja, remediacja, dekontaminacja i zagospodarowanie terenów, budynków pogórniczych, pokopalnianych oraz poprzemysłowych poprzez przywracanie bioróżnorodności oraz nadanie im nowych funkcji gospodarczych i społecznych (subregion wałbrzyski)
Opublikowano: 30.11.2023
Nabór trwa

Wsparcie na inwestycje związane z rekultywacją, renaturalizacją, remediacją, dekontaminacją i zagospodarowaniem terenów, budynków pogórniczych, pokopalnianych oraz poprzemysłowych poprzez przywracanie bioróżnorodności oraz nadanie im nowych...

Maksymalny poziom/kwota dofinansowania projektów

85%

Początek

05.01.2024

Koniec

21.03.2024

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (DIP), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej FEDS 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany w sposób konkurencyjny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Działanie 09.02 Transformacja infrastruktury społecznej i edukacyjnej Typ projektów: 9.2.A Infrastruktura edukacyjna, Infrastruktura na potrzeby kształcenia zawodowego (subregion wałbrzyski) Nabór nr FEDS.09.02-IP.01-049/23
Opublikowano: 06.11.2023
Nabór zakończony
Wyniki

Wsparcie na inwestycje związane z poprawą dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa ponadpodstawowego zawodowego i technicznego służącej kształceniu zawodów związanych z transformacją energetyczną i gospodarczą, dopasowanych do...

Maksymalny procent dofinansowania

70% lub 80%

Początek

28.11.2023

Koniec

29.12.2023

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (DIP), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej FEDS 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku Działanie 9.4 Transformacja gospodarcza Typ projektów: 9.4 F Rozwój infrastruktury biznesowej dla MŚP Nabór nr FEDS.09.04-IP.01-48/23
Opublikowano: 06.11.2023
Nabór zakończony

Wsparcie dotyczy rozwoju infrastruktury biznesowej dla MŚP, w tym hubów tech., inkubatorów, oraz stref aktywności gospodarczej i infrastruktury biznesowej, w szczególności poprzez zagospodarowanie budynków pogórniczych, terenów pokopalnianych,...

Maksymalny procent dofinansowania

Początek

02.11.2023

Koniec

15.12.2023

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (DIP), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej FEDS 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany w sposób konkurencyjny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku Działanie FEDS.02.02 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych Typ projektów: 2.2.A Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z wyjątkiem budynków stanowiących własność Skarbu Państwa oraz budynków spółdzielni mieszkaniowych) – województwo dolnośląskie Nabór nr : FEDS.02.02-IP.01-043/23
Opublikowano: 06.11.2023
Nabór zakończony
Wyniki

Projekty składane w odpowiedzi na niniejszy nabór muszą przyczyniać się do realizacji celów FEDS 2021-2027, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego wymienionego w pkt 2 Postanowienia ogólne Regulaminu.

W...

Maksymalny procent dofinansowania

Początek

13.11.2023

Koniec

04.12.2023