Nabory wniosków

Harmonogram naborów
sortuj wg
Kolejność
Instytucja przyjmująca wnioski
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób konkurencyjny ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Priorytetu 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działania 9.5 Transformacja środowiskowa, Typu projektów FEDS.9.5.C Wsparcie OZE, w tym tworzenie magazynów energii
Opublikowano: 20.06.2024
Nadchodzący nabór

Ogłoszony nabór dotyczy następujących typów projektów:

Inwestycje w alternatywne źródła energii wytwarzające energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem energii odnawialnej: wodnej i...

Maksymalny procent dofinansowania

Początek

02.07.2024

Koniec

10.09.2024

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Budżetu Państwa w ramach Priorytetu 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działania 9.6 Transformacja środowiskowa – ZIT.
Opublikowano: 10.06.2024
Nabór trwa

Celem projektu grantowego musi być gruntowna termomodernizacja istniejących budynków mieszkalnych obejmująca swym zakresem co najmniej następujące prace termomodernizacyjne rozumiane jako: 

Obligatoryjnie: 
...

Maksymalny procent dofinansowania

Początek

17.06.2024

Koniec

11.07.2024

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób ze środków w ramach Priorytetu , Działania .
Opublikowano: 29.05.2024
Nabór trwa

Ogłoszony nabór dotyczy następujących typów projektów:

02.04 A - inwestycje w zakresie budowy i rozbudowy instalacji wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii:

...

Maksymalny procent dofinansowania

Początek

05.06.2024

Koniec

24.07.2024

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób konkurencyjny ze środków EFRR w ramach Priorytetu 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska, Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Typu projektów 1.2.D Bony na innowacje dla MŚP
Opublikowano: 26.04.2024
Nabór trwa

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych, o których mowa w art. 41 ustawy wdrożeniowej.

Granty mogą być przyznawane wyłącznie na usługi B+R, których realizacja przyczyni się do opracowania...

Maksymalny procent dofinansowania

Początek

21.05.2024

Koniec

02.07.2024

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób konkurencyjny ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Priorytetu 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działania 9.4 Transformacja gospodarcza.
Opublikowano: 15.04.2024
Nabór trwa

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych, o których mowa w art. 41 ustawy wdrożeniowej.

Projekt grantowy musi zakładać oferowanie grantobiorcom, tj. MŚP, dwóch rodzajów bonów (grantów) na...

Maksymalny procent dofinansowania

Początek

22.04.2024

Koniec

02.07.2024

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach Priorytetu 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działania 9.4 Transformacja gospodarcza, typu 9.4 G. Inwestycje w infrastrukturę przedsiębiorstw ciepłowniczych, w tym sieci ciepłowniczych prowadzące do zmiany źródeł energii i ciepła na układy efektywne z wykorzystaniem OZE oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych
Opublikowano: 29.02.2024
Nabór trwa

Zgodnie z SZOP zakres wsparcia dotyczy modernizacji sieci ciepłowniczej w celu poprawy efektywności energetycznej systemów ciepłowniczych oraz w produkcję energii cieplnej:

– budowa, przebudowa...

Maksymalny procent dofinansowania

Początek

15.03.2024

Koniec

28.06.2024

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny na projekt strategiczny ze środków w ramach Priorytetu 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju MŚP.
Opublikowano: 30.01.2024

Maksymalny procent dofinansowania

Początek

31.01.2024

Koniec

29.02.2024

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób ze środków w ramach Priorytetu 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska, Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa.
Opublikowano: 19.01.2024
Nabór zakończony
Wyniki

Zgodnie z SZOP w ramach naboru realizowane będą projekty dotyczące prowadzenia przez MŚP badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.


Projekt nie może dotyczyć tylko badań...

Maksymalny procent dofinansowania

Początek

15.02.2024

Koniec

09.04.2024

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób ze środków w ramach Priorytetu 1 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska, Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa.
Opublikowano: 18.01.2024
Nabór zakończony
Wyniki

Zgodnie z SZOP w ramach naboru realizowane będą projekty dotyczące prowadzenia przez MŚP badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.


Projekt nie może dotyczyć tylko badań...

Maksymalny procent dofinansowania

Początek

15.02.2024

Koniec

22.04.2024

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób konkurencyjny ze środków FST w ramach Priorytetu 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działania 09.04 Transformacja gospodarcza, typ projektów 9.4.A Inwestycje MSP (subregion wałbrzyski).
Opublikowano: 11.01.2024
Nabór zakończony
Wyniki

Zgodnie z SZOP nabór dotyczy wsparcia inwestycyjnego dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji,...

Maksymalny procent dofinansowania

Początek

08.02.2024

Koniec

26.04.2024