Dokumenty DIP

Opublikowano: 23.04.2024
Typ dokumentu
Zalecenia i instrukcje

Dokumenty i informacje związane z ogłoszonymi przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą (DIP) z naborami wniosków o dofinansowanie publikowane są zawsze przy ogłoszeniach konkretnych naborów w zakładce Nabory.

Dokumenty o charakterze ogólnym ogłaszane i publikowane przez Instytucji Zarządzającą są do pobrania w zakładce Dokumenty.

Ta zakładka służy publikowaniu dokumentów (w tym zaleceń i instrukcji) związanych z wdrażaniem przez DIP Programu FEDS 2021-2027 o charakterze ogólnym, które odnoszą się jednocześnie do wielu naborów wdrażanych i uruchamianych przez DIP.

Spis treści