Ogłoszenie naboru niekonkurencyjnego nr FEDS.08.03-IZ.00-084/24 – projekt pn. Akademia zawodowców

Opublikowano: 27.03.2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, ogłosił nabór wniosku o dofinansowanie projektu przeprowadzonego w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania 8.3 Dostęp do edukacji – dla projektu pn. „Akademia zawodowców”.

Jest to projekt partnerski, którego Wnioskodawcą/Beneficjentem będzie Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości.

Aktualna dokumentacja dostępna jest na stronie naboru.

Spis treści
Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin