webinarium

Webinarium dla wnioskodawców zainteresowanych naborem w ramach FEDS 2021-2027, działanie 8.1 typ projektów E – Działania z zakresu edukacji ekologicznej

Opublikowano: 30.04.2024
Dla kogo
duże przedsiębiorstwa, instytucje rynku pracy, jednostki naukowe, JST, jednostki organizacyjne, działające w imieniu JST, Kościoły i związki wyznaniowe, LGD, MŚP, niepubliczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe, organizacje zrzeszające pracodawców, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i inne placówki systemu oświaty, uczelnie, instytucje kultury, instytucje sportu, lasy państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, niepubliczne instytucje sportu.
Informacje o konferencji/szkoleniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza  na webinarium dotyczące ogłoszonego naboru w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, działania 8.1 Dostęp do edukacji, typ projektu 8.1 E – Działania z zakresu edukacji ekologicznej.

Zakres wsparcia w ramach ww. typu projektu obejmuje:

a) popularyzacja edukacji ekologicznej, przyrodniczej, między innymi poprzez organizację zajęć dla dzieci/uczniów, kadry pedagogicznej i zarządzającej;

b) zajęcia dla dzieci/uczniów, kadry zarządzającej i nauczycieli zapoznające z zasadami i celami zrównoważonego rozwoju;

c) kształtowanie postaw prośrodowiskowych i proekologicznych poprzez realizację, w szczególności w środowisku lokalnym, działań na rzecz ochrony środowiska;

d) upowszechnienie i realizacja metod pracy z dziećmi/uczniami w postaci eksperymentu przyrodniczego i projektu ekologicznego.

Webinarium odbędzie się na platformie internetowej ZOOM.

Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do  14.05.2024 r. do godz. 9.00.

Po rejestracji, na dzień przed spotkaniem, otrzymacie Państwo na podany podczas rejestracji adres mailowy bezpośredni link do webinarium wraz ze wskazówkami do logowania. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt z organizatorem. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Program

docx

53.86 KB

Obowiązujący od
30.04.2024
, - |
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
pife.jeleniagora@dolnyslask.pl