webinarium

Webinarium dla wnioskodawców zainteresowanych naborem w ramach FEDS 2021-2027, działanie 2.7 Ochrona przyrody i klimatu, typ projektów D - Zrównoważone szlaki rowerowe

Opublikowano: 19.03.2024
Dla kogo
Na webinarium zapraszamy jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, JST, w tym związki i stowarzyszenia JST, uczelnie, jednostki naukowe, szkoły i inne placówki systemu oświaty, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania, jednostki organizacyjne działające w imieniu JST, duże przedsiębiorstwa, MŚP.
Informacje o konferencji/szkoleniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza  na webinarium dotyczące ogłoszonego naboru w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, działania 2.7. Ochrona przyrody i klimatu, typ projektu 2.7.D: Zrównoważone szlaki rowerowe dotyczące kanalizowania ruchu turystycznego na obszarach chronionych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Zakres wsparcia w ramach ww typy projektu obejmuje:

  • Tworzenie, odnowienie szlaków rowerowych, w tym:
    • kompleksowe oznakowanie szlaków rowerowych znakami drogowymi;
    • nasadzenia liniowe, punktowe drzew na terenach o wysokiej ekspozycji słonecznej cieniujące szlaki rowerowe;
  • Infrastruktura towarzysząca (m.in. toalety (w tym przenośne), parkingi rowerowe i stojaki rowerowe, punkty napraw rowerów, ciągi komunikacyjne, wiaty z miejscem do odpoczynku i grillowania), a także elementy małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci) – do 15 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: Formularz zgłoszeniowy  do  2.04.2024 r. do godz. 9.00.

Po rejestracji, na dzień przed spotkaniem, otrzymacie Państwo na podany podczas rejestracji adres mailowy bezpośredni link do webinarium wraz ze wskazówkami do logowania. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt z organizatorem.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Program

docx

54.17 KB

Obowiązujący od
19.03.2024

docx

20.78 KB

Obowiązujący od
09.04.2024
Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin
, - |
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

Temat

Nabory