webinarium

UWAGA!!! NABÓR UCZESTNIKÓW ZAMKNIĘTY. Webinarium pt. „Środki unijne na rozwój sektora HoReCa (hotelarskiego oraz gastronomicznego), turystyki i kultury - aktualne możliwości dla sektora MŚP”.

Opublikowano: 11.03.2024
Dla kogo
Na webinarium zapraszamy przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego, działających w branżach - turystyka, gastronomia, hotelarstwo, kultura.
Informacje o konferencji/szkoleniu

Z przyczyn niezależnych od organizatora termin  webinarium „Środki unijne na rozwój sektora HoReCa (hotelarskiego oraz gastronomicznego), turystyki i kultury -  aktualne możliwości dla sektora MŚP” zostaje przesunięty z dnia 25.03.2024 r. na dzień 18.04.2024 r.

Wszystkie osoby, które zostały zapisane na webinarium i otrzymały potwierdzenie zostają automatycznie przeniesione na nowy termin.
W przypadku rezygnacji prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla osób chcących wziąć udział w webinarium rekrutacja prowadzona będzie do dnia 12 kwietnia 2024 r. lub do wyczerpania miejsc! (formularz rekrutacyjny poniżej).

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze oraz Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zapraszają  na webinarium pt. „Środki unijne na rozwój sektora HoReCa (hotelarskiego oraz gastronomicznego), turystyki i kultury -  aktualne możliwości dla sektora MŚP”.

W związku z planowanym rozpoczęciem naboru wniosków, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), działania A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją, w trakcie webinarium, zostaną przedstawione informacje dla przedsiębiorców na temat zasad i warunków pozyskania dotacji na rozwój sektora HoReCa (hotelarskiego oraz gastronomicznego), turystyki i kultury.

Głównym celem naboru jest zwiększenie odporności MŚP w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce, takich jak HoReCa, turystyka i kultura. O wsparcie będą mogły ubiegać się  MŚP w celu unowocześnienia lub dywersyfikacji ich działalności w tych sektorach. Ostatecznym rezultatem ma być stworzenie warunków do budowania odporności na wypadek kolejnych kryzysów oraz rozwój przedsiębiorczości wśród polskich firm z sektora hotelarskiego, gastronomicznego, cateringowego, turystycznego lub kulturalnego.

W ramach spotkania przedstawione zostaną również aktualne możliwości pozyskania wsparcia na rozwój firmy w postaci instrumentów zwrotnych.

Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 12.04.2024r., do godz. 9.00. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy potwierdzenie uczestnictwa oraz indywidualny link umożliwiający udział w spotkaniu.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

 

Program

docx

79.44 KB

Obowiązujący od
11.03.2024
, - |
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
pife.jeleniagora@dolnyslask.pl