webinarium

Webinarium dla przyszłych beneficjentów w ramach FEDS 2021-2027, działanie 8.1. Dostęp do edukacji, nabór nr FEDS.08.01-IZ.00-008/23 oraz nabór nr FEDS.08.01-IZ.00-007/23 – 13 czerwca 2023 r.

Opublikowano: 02.06.2023
Dla kogo
Do udziału zapraszamy: jednostki naukowe, szkoły i inne placówki systemu oświaty, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, duże przedsiębiorstwa, niepubliczne instytucje kultury i sportu, uczelnie, instytucje rynku pracy, organizacje zrzeszające pracodawców, ośrodki kształcenia dorosłych.
Informacje o konferencji/szkoleniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza na webinarium związane z ogłoszonym konkursem w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, z działania 08.01. Dostęp do edukacji

W ramach konkursu przewidziane jest wsparcie kształcenia zawodowego na terenie województwa dolnośląskiego oraz na terenie powiatu zgorzeleckiego dla techników, szkół branżowych I stopnia oraz szkół branżowych II stopnia (typ obligatoryjny 8.1.C, typy uzupełniające 8.1.D, 8.1.E, 8.1.F, 8.1.G)

Webinarium odbędzie się 13 czerwca 2023 roku (wtorek) w godz. 8.00 – 11.45  na platformie internetowej ZOOM.

Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do dnia 12.06.2023 r. do godz. 9.00

Po rejestracji, na dzień przed spotkaniem, otrzymacie Państwo na podany podczas rejestracji adres mailowy bezpośredni link do webinarium wraz ze wskazówkami do logowania. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt z organizatorem.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

 

Program spotkania:

7.50-8.00 – Rejestracja uczestników

8.00-8.05 – Przywitanie uczestników, źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

8.05-9.45 – Przedstawienie ogólnych założeń naboru oraz omówienie kryteriów wyboru projektów – Wydział Zarządzania, Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

9.45-10.00 – Przerwa

10.00-11.00 – Generator wniosków o dofinansowanie SOWA EFS, przygotowanie wniosku o dofinansowanie, ocena projektu oraz sposób komunikacji z wnioskodawcą – Wydział Obsługi Wdrażania EFS, Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

11.00-11.45 – Pytania i odpowiedzi.

 

Organizator spotkania:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14, pok. 300, 50-411 Wrocław

tel. 71/776 95 01, e-mail: pife@dolnyslask.pl

, - |