Ocena ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – raport z badania

Opublikowano: 22.09.2023
Typ dokumentu
Proces przygotowania programu FEDS 2021-2027

 W dniu 11 kwietnia 2023 r., uchwałą nr 6761/VI/23, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął ocenę ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Zgodnie z art. 58 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., wsparcie udzielane za pośrednictwem instrumentów finansowych w programie jest oparte na ocenie ex ante, za której sporządzenie odpowiada Instytucja Zarządzająca.

 

Dokument zawierający propozycję zakresu, kierunków oraz mechanizmów interwencji w formie instrumentów finansowych w ramach FEDS 2021-2027 został opracowany przez konsorcjum firm PAG Uniconsult oraz Imapp Consulting.