Nabór niekonkurencyjny FEDS.05.02-IZ.00-101/24 - Działanie 5.2 Kultura i turystyka

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 informuje o naborze wniosków o dofinansowanie przeprowadzanym w sposób niekonkurencyjny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

Wnioski w naborze mogą składać następujące podmioty Wnioskodawcy/Beneficjenci: 
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.
 

Sposób wyboru projektów

  • niekonkurencyjny

Na co

Celem naboru jest wybór do dofinansowania projektu realizowanego na obszarze województwa dolnośląskiego, wskazanego w Uchwale ZWD nr 8428/VI/24 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wskazania zakresów projektów niekonkurencyjnych w ramach FEDS 2021-2027 na podstawie załącznika nr 10 do Kontraktu Programowego dla województwa dolnośląskiego Wykaz przedsięwzięć priorytetowych finansowanych w ramach Programu Regionalnego pn.:
•    Rewitalizacja przestrzeni zabytkowego Młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju
 

Sposób składania wniosku o dofinansowanie

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem aplikacji WOD2021.
Wnioskodawca, drogą mailową na adres osoby kontaktowej wskazanej w Fiszce, otrzyma od ION w dniu rozpoczęcia składania wniosków zaproszenie z linkiem do naboru, który umożliwi wypełnienie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji WOD2021.
 

Informacje dodatkowe i wskazówki

Alokacja przeznaczona na nabór: 12 377 615  PLN.  

Minimalna wartość projektu: 2 000 000 PLN
Maksymalna wartość projektu: nie może być większa niż alokacja przeznaczona na cały nabór tj. 12 377 615 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 70% 

Minimalny udział wkładu własnego na poziomie projektu wynosi 30 % wydatków kwalifikowalnych.
 

Kryteria wyboru projektu zostały zatwierdzone:
-  Uchwała Nr 24/23 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 5.2 Kultura i turystyka w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla naborów niekonkurencyjnych

 

Jako Załącznik do Kryteriów obowiązują: Standardy współpracy dolnośląskich instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej, a także grupami nieformalnymi w zakresie realizacji projektów w działaniu 5.2 Kultura i turystyka w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – na podstawie których należy opracować koncepcję rozwoju oraz długofalową strategię i plan w zakresie współpracy.
 

Regulamin wyboru projektów

pdf

559.22 KB

Obowiązujący od
15.05.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

pdf

249.63 KB

Obowiązujący od
15.05.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

pdf

283.88 KB

Obowiązujący od
15.05.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

Wzór umowy/decyzji/porozumienia

zip

1.68 MB

Obowiązujący od
15.05.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

Dokumenty

pdf

152 strony

2.8 MB

Obowiązujący od
20.05.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

zip

1.55 MB

Obowiązujący od
15.05.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

pdf

39 strony

498.98 KB

Obowiązujący od
15.05.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

pdf

5 strony

170.52 KB

Obowiązujący od
15.05.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

pdf

2 strony

147.21 KB

Obowiązujący od
15.05.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

70%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

12 377 615 PLN

Data naboru

Początek

16.05.2024

Koniec

26.06.2024

Powiadom o wynikach
Nazwa i adres instytucji organizującej nabór

Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Adres
Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
Polska

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:

dzefrr@dolnyslask.pl
Gdzie szukać informacji?
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy
plac Wolności 4, pokój 206 (II piętro)
59-220 Legnica
Polska
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Bankowa 27
58-500 Jelenia Góra
Polska
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
Polska
FEDS.05.02-IZ.00-101/24