Nabór niekonkurencyjny nr FEDS.06.01-IZ.00-100/24 – Działanie 6.1 Rozwój lokalny - strategie ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzonego w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska – Działanie 6.1 Rozwój lokalny - strategie ZIT.
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

Wnioski w naborze mogą składać następujące podmioty Wnioskodawcy/Beneficjenci:

Gmina Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu

Sposób wyboru projektów

  • niekonkurencyjny

Na co

Celem naboru jest wybór do dofinansowania następującego projektów realizowanych na obszarze ZIT Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) ujętych na liście podstawowej zaopiniowanej pozytywnie przez IZ FEDS 2021-2027 i obowiązującej Strategii ZIT WOF oraz w obowiązującym Porozumieniu terytorialnym w sprawie określenia zasad realizacji projektów strategicznych w ramach danego instrumentu terytorialnego:  

Zwiększenie zdolności administracyjnej i kadrowej IPAW (etap I)

Sposób składania wniosku o dofinansowanie

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem aplikacji WOD2021.
Wnioskodawca, drogą mailową na adres osoby kontaktowej wskazanej w Fiszce, otrzyma od ION w dniu rozpoczęcia składania wniosków zaproszenie z linkiem do naboru, który umożliwi wypełnienie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji WOD2021.
 

Informacje dodatkowe i wskazówki

Alokacja przeznaczona na nabór: 3 719 862,00 PLN

Minimalna wartość projektu: nie dotyczy.
Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 70% 

Minimalny udział wkładu własnego na poziomie projektu wynosi 30 % wydatków kwalifikowalnych.
 

Kryteria wyboru projektu zostały zatwierdzone:
-  Uchwała nr 64/24 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 6.1 Rozwój lokalny - strategie ZIT (typ C) oraz działania 6.2 Rozwój lokalny - strategie IIT (typ C) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla naborów niekonkurencyjnych
 

Regulamin wyboru projektów

pdf

508.22 KB

Obowiązujący od
13.05.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

pdf

231.61 KB

Obowiązujący od
13.05.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

pdf

269 KB

Obowiązujący od
13.05.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

Wzór umowy/decyzji/porozumienia

zip

1.68 MB

Obowiązujący od
13.05.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

Dokumenty

pdf

148 strony

3.17 MB

Obowiązujący od
13.05.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

zip

3.47 MB

Obowiązujący od
13.05.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

pdf

2 strony

147.21 KB

Obowiązujący od
13.05.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

pdf

25 strony

369.01 KB

Obowiązujący od
13.05.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

70%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 719 862,00 PLN

Data naboru

Początek

29.05.2024

Koniec

10.07.2024

Powiadom o starcie
Nazwa i adres instytucji organizującej nabór

Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Adres
Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
Polska

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:

Gdzie szukać informacji?
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
Polska
FEDS.06.01-IZ.00-100/24