Nabór niekonkurencyjny nr FEDS.08.03-IZ.00-094/24 – edukacja przedszkolna

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania 8.3 Dostęp do edukacji - ZIT
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

Wnioskodawcą/Beneficjentem w naborze będzie:

 

  1. w projekcie pn. „Kluczowe kompetencje to przedszkolaka referencje – dodatkowe zajęcia w Gminnym Przedszkolu w Twardocicach” – Gmina Pielgrzymka,
  2. w projekcie pn. „Radosne dzieciaki – edycja 2” – Gmina Wleń.

Sposób wyboru projektów

  • niekonkurencyjny

Na co

Wsparcie udzielane w projekcie kierowane jest do dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej, kadry OWP gmin, które biorą udział w przedmiotowym projekcie, z wyłączeniem przedszkoli specjalnych oraz oddziałów specjalnych w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach (typ obligatoryjny 8.3.A, typy uzupełniające: 8.3.C, 8.3.D, 8.3.E). 

Sposób składania wniosku o dofinansowanie

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu SOWA EFS dostępnego na stronie internetowej https://sowa2021.efs.gov.pl.
Dołączyć plik pdf z Instrukcją wypełniania wniosku_SOWA EFS plus_ IZ FEDS v.2 – przysłany w wiadomości e-mail
Logowanie do systemu SOWA EFS w celu złożenia wniosku będzie możliwe w dniu rozpoczęcia naboru, tj. 26.04.2024 r. pod adresem https://sowa2021.efs.gov.pl.

Ważna informacja:


Już od 25.04.2024 r. Wnioskodawca będzie miał możliwość wcześniejszego przygotowania wniosku w systemie SOWA EFS, natomiast złożenie wniosku w tym systemie jako odpowiedź na nabór będzie możliwa od dnia rozpoczęcia naboru, tj. 26.04.2024 r.

Informacje dodatkowe i wskazówki

Alokacja ogółem przeznaczona na nabór: 1 080 000 PLN (środki unijne + środki budżetu państwa), w tym środki EFS+ 945 000 PLN.
Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania nie może być większa niż alokacja przeznaczona dla konkretnego projektu, tj.:

  1. „Kluczowe kompetencje to przedszkolaka referencje – dodatkowe zajęcia w Gminnym Przedszkolu w Twardocicach” – 440 000 PLN,
  2. „Radosne dzieciaki – edycja 2” – 640 000 PLN.


Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN. 

Maksymalna wartość projektu wynosi 861 860 PLN (tj. 200 000 EUR przeliczona po kursie obowiązującym na kwiecień 2024 r. (1 EUR = 4,3093 PLN)).
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 70%. 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa) wynosi 80%.

Minimalny udział wkładu własnego w ramach projektu wynosi 20% wydatków kwalifikowalnych.
 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone Uchwałą nr 86/24 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.1 Dostęp do edukacji – nabory w ramach IIT i Działania 8.3 Dostęp do edukacji - ZIT w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (nabory niekonkurencyjne w ramach typu operacji 8.1.A - IIT i 8.3 A – ZIT) i są zamieszczone na stronie internetowej IZ FEDS.
Kryteria wyboru projektów obowiązujące w naborze zostały opisane w Załączniku nr 2 dla naboru nr FEDS.08.03-IZ.00-094/24 do Regulaminu.
 

Regulamin wyboru projektów

pdf

396.49 KB

Obowiązujący od
24.04.2024
Uszczegółowienie
IZ EFS

zip

1.09 MB

Obowiązujący od
24.04.2024
Uszczegółowienie
IZ EFS

Wzór umowy/decyzji/porozumienia

zip

1.47 MB

Obowiązujący od
24.04.2024
Uszczegółowienie
IZ EFS

zip

1.31 MB

Obowiązujący od
24.04.2024
Uszczegółowienie
IZ EFS

zip

1.35 MB

Obowiązujący od
24.04.2024
Uszczegółowienie
IZ EFS

Dokumenty

pdf

16 strony

63.28 KB

Obowiązujący od
24.04.2024
Uszczegółowienie
IZ EFS

pdf

80 strony

448.03 KB

Obowiązujący od
24.04.2024
Uszczegółowienie
IZ EFS

docx

84.61 KB

Obowiązujący od
24.04.2024
Uszczegółowienie
IZ EFS

Pytania i odpowiedzi

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

80%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 080 000 PLN

Data naboru

Początek

26.04.2024

Koniec

27.05.2024

Powiadom o wynikach
Nazwa i adres instytucji organizującej nabór

Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Adres
Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
Polska

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:

Gdzie szukać informacji?
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy
plac Wolności 4, pokój 206 (II piętro)
59-220 Legnica
Polska
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Bankowa 27
58-500 Jelenia Góra
Polska
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
Polska
FEDS.08.03-IZ.00-094/24