Nabór niekonkurencyjny nr FEDS.02.06-IZ.00-093/24 - Działanie 2.6 Gospodarka ściekowa ZIT - Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT JOF)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, przeprowadzany w sposób ze środków w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działania 2.6 Gospodarka ściekowa – ZIT.
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

Gmina Miejska Kowary
Gmina Podgórzyn
Gmina Świerzawa
 

Sposób wyboru projektów

  • niekonkurencyjny

Na co

Celem naboru jest wybór do dofinansowania następujących projektów realizowanych na obszarze ZIT Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT JOF) ujętych na liście podstawowej zaopiniowanej pozytywnie przez IZ FEDS 2021-2027 i obowiązującej Strategii ZIT JOF oraz w obowiązującym Porozumieniu terytorialnym w sprawie określenia zasad realizacji projektów strategicznych w ramach danego instrumentu terytorialnego:

  1. Dobra woda tańsze ścieki w Gminie Miejskiej Kowary;
  2. Modernizacja wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Marczycach;
  3. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Świerzawa
     

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu będzie udostępniony w dniu rozpoczęcia naboru.
Po zalogowaniu się do systemu WOD2021 będzie możliwe wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu i uzupełnienie go o załączniki dostępne do pobrania poniżej. 
 

Sposób składania wniosku o dofinansowanie

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem aplikacji WOD2021. Wnioskodawca, drogą mailową na adres osoby kontaktowej wskazanej w Fiszce, otrzyma od ION w dniu rozpoczęcia składania wniosków zaproszenie z linkiem do naboru, który umożliwi wypełnienie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji WOD2021.

Informacje dodatkowe i wskazówki

Kryteria wyboru projektów w ramach FEDS 2021-2027 przyjęte Uchwałą nr 67/24 Komitetu Monitorującego FEDS 2021-2027 z dnia 11.01.2024 r. oraz kryteria specyficzne zatwierdzone Uchwałą nr 62/24 Komitetu Monitorującego FEDS 2021-2027 z dnia 11.01.2024 r. dostępne do pobrania poniżej. 

Regulamin wyboru projektów

zip

946.78 KB

Obowiązujący od
19.04.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

Wzór umowy/decyzji/porozumienia

zip

10.32 MB

Obowiązujący od
19.04.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

Dokumenty

pdf

152 strony

2.8 MB

Obowiązujący od
20.05.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

zip

1.66 MB

Obowiązujący od
19.04.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

pdf

148 strony

3.17 MB

Obowiązujący od
19.04.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

pdf

41 strony

12.11 MB

Obowiązujący od
19.04.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

pdf

8 strony

2.03 MB

Obowiązujący od
19.04.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

pdf

2 strony

147.21 KB

Obowiązujący od
19.04.2024
Uszczegółowienie
IZ EFRR

Data naboru

Początek

23.04.2024

Koniec

28.06.2024

Powiadom o wynikach
Nazwa i adres instytucji organizującej nabór

Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Adres
Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
Polska

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:

Gdzie szukać informacji?
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Bankowa 27
58-500 Jelenia Góra
Polska
FEDS.02.06-IZ.00-093/24