Nabór niekonkurencyjny nr FEDS.06.01-IZ.00-083/24 – Działanie 6.1 Rozwój lokalny - strategie ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska
2021 – 2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska
Działanie 6.1 Rozwój lokalny - strategie ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego

Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

Nabór przeprowadzany w trybie niekonkurencyjnym, ogłaszany na następujące projekty realizowane na obszarze ZIT Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT JOF) ujęte na liście podstawowej zaopiniowanej pozytywnie przez IZ FEDS 2021-2027  i obowiązującej Strategii ZIT JOF:

1.    Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary – Gmina Leśna
2.    Rozwój turystyki w Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez utworzenie centrum płukania złota na zalewie w Złotoryi 
 

 

Wnioskodawcą/Beneficjentem będą:

 

 1. W projekcie pt.: „Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary – Gmina Leśna” - Gmina Miejska Kowary
 2. W projekcie pt.: „Rozwój turystyki w Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez utworzenie centrum płukania złota na zalewie w Złotoryi” – Gmina Miejska Złotoryja.
   

Sposób wyboru projektów

 • niekonkurencyjny

Na co

Ogłoszony nabór obejmuje typy projektów:

 • Typ projektu 6.1 B Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego (w tym instytucji kultury) oraz publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych
   

Sposób składania wniosku o dofinansowanie

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem aplikacji WOD2021. 
Wnioskodawca, drogą mailową na adres osoby kontaktowej wskazanej w Fiszce, otrzyma od ION w dniu rozpoczęcia składania wniosków zaproszenie z linkiem do naboru, który umożliwi wypełnienie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji WOD2021
 

Informacje dodatkowe i wskazówki

Minimalna wartość projektu wynosi: nie dotyczy.
Maksymalna wartość projektu wynosi: nie dotyczy.
 
Minimalny udział wkładu własnego na poziomie projektu wynosi 30% wydatków kwalifikowalnych.

Alokacja przeznaczona na poszczególne projekty i jednocześnie maksymalna wartość (kwota) dofinansowania UE poszczególnych projektów wynosi :

 1. Alokacja na projekt pt.: Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary – Gmina Leśna wynosi: 7 938 210,00 PLN
 2. Alokacja na projekt pt.: Rozwój turystyki w Aglomeracji Jeleniogórskiej poprzez utworzenie centrum płukania złota na zalewie w Złotoryi wynosi: 3 500 000,00 PLN 
   

Dla tego naboru obowiązują Kryteria wyboru projektów w ramach FEDS 2021-2027:

 • kryteria ogólne zatwierdzone Uchwałą nr 67/24 Komitetu Monitorującego FEDS 2021-2027 z dnia  11.01.2024 r.
 • kryteria specyficzne zatwierdzone Uchwałą nr 47/23 Komitetu Monitorującego FEDS 2021-2027 z dnia 10.11.2023 

Regulamin wyboru projektów

Wzór umowy/decyzji/porozumienia

zip

1.68 MB

Obowiązujący od
21.03.2024

Dokumenty

pdf

41 strony

463.72 KB

Obowiązujący od
21.03.2024

pdf

8 strony

249.65 KB

Obowiązujący od
21.03.2024

pdf

2 strony

147.21 KB

Obowiązujący od
21.03.2024

zip

4.45 MB

Obowiązujący od
21.03.2024

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

70%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11 438 210 PLN

Data naboru

Początek

22.03.2024

Koniec

14.05.2024

Powiadom o wynikach
Nazwa i adres instytucji organizującej nabór

Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Adres
Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
Polska

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:

Gdzie szukać informacji?
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy
plac Wolności 4, pokój 206 (II piętro)
59-220 Legnica
Polska
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Bankowa 27
58-500 Jelenia Góra
Polska
FEDS.06.01-IZ.00-083/24