Nabór niekonkurencyjny nr FEDS.02.08-IZ.00-082/24 – Działanie 2.8 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych – ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku
Działanie 2.8 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT
Spis treści

Szczegóły naboru

Dla kogo

Wnioski w naborze mogą składać następujące podmioty Wnioskodawcy/Beneficjenci: 

 

 1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze – Miasto Jelenia Góra
 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa i Gminie Wojcieszów – Gmina Świerzawa
 3.  Renowacja energetyczna zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Grabskiego 5 – Miasto Szklarska Poręba

Partnerem w projekcie mogą być tylko podmioty wskazane poniżej (z zastrzeżeniem warunków udzielania pomocy publicznej w projektach partnerskich):

 

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • Lokalne Grupy Działania,
 • podmioty ekonomii społecznej, 
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.
   

Sposób wyboru projektów

 • niekonkurencyjny

Na co

Celem naboru jest wybór do dofinansowania następujących projektów realizowanych na obszarze ZIT Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT JOF) ujętych na liście podstawowej zaopiniowanej pozytywnie przez IZ FEDS 2021-2027 i obowiązującej Strategii ZIT JOF: 

 

 1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Paderewskiego 13 w Jeleniej Górze – Miasto Jelenia Góra
 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa i Gminie Wojcieszów – Gmina Świerzawa
 3. Renowacja energetyczna zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Grabskiego 5 – Miasto Szklarska Poręba
   

Sposób składania wniosku o dofinansowanie

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem aplikacji WOD2021.


Wnioskodawca, drogą mailową na adres osoby kontaktowej wskazanej w Fiszce, otrzyma od ION w dniu rozpoczęcia składania wniosków zaproszenie z linkiem do naboru, który umożliwi wypełnienie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji WOD2021
 

Informacje dodatkowe i wskazówki

Alokacja przeznaczona na nabór: 8 326 283 PLN 


Minimalna wartość projektu: nie dotyczy.


Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 70% oraz 5% z Budżetu Państwa (dla projektów bez pomocy publicznej i de minimis).

Minimalny udział wkładu własnego na poziomie projektu wynosi 25% wydatków kwalifikowalnych.
 

Kryteria wyboru projektu zostały zatwierdzone:


-  Uchwałą nr 43/23 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów formalnych i merytorycznych specyficznych dla działania 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (IIT) oraz działania 2.8 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla naborów niekonkurencyjnych;


-  Uchwałą nr 67/24 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych i merytorycznych ogólnych wyboru projektów dla  działań dedykowanych ZIT/IIT z zakresu EFRR oraz FST (działanie 9.6)
 

Regulamin wyboru projektów

zip

906.16 KB

Obowiązujący od
20.03.2024

Wzór umowy/decyzji/porozumienia

zip

1.68 MB

Obowiązujący od
20.03.2024

Dokumenty

pdf

2 strony

147.21 KB

Obowiązujący od
20.03.2024

zip

4.45 MB

Obowiązujący od
20.03.2024

Finanse

Maksymalny procent dofinansowania

75%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

8 326 283 PLN

Data naboru

Początek

23.03.2024

Koniec

17.05.2024

Powiadom o wynikach
Nazwa i adres instytucji organizującej nabór

Instytucja Zarządzająca FEDS 2021-2027

Adres
Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
Polska

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru i odpowiedzi na zapytania kierowane indywidualne udzielamy:

pife@dolnyslask.pl
Gdzie szukać informacji?
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
Polska
FEDS.02.08-IZ.00-082/24