Nabór niekonkurencyjny nr FEDS.02.08-IZ.00-096/24 – Działanie 2.8 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych – ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego: Powiadom o wynikach