Informacja dla wnioskodawców naboru FEDS.09.05-IP.01-023/23 – o drugim wydłużeniu terminu terminu oceny merytorycznej

Opublikowano: 15.05.2024

Komunikat 15.05.2024 r.
Zgodnie z § 8 pkt 16 - 17 Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje, o wydłużeniu terminu oceny merytorycznej w ramach Działania FEDS.09.05 Transformacja środowiskowa, Typ projektu FEDS.9.5.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej (subregion wałbrzyski), nr naboru FEDS.09.05-IP.01-023/23 do dnia 24.05.2024 r.

Wydłużenie terminu spowodowane jest faktem, iż ocena wniosków w ramach oceny merytorycznej trwa dłużej niż wyznaczony termin przedmiotowej oceny w związku z skomplikowaniem struktury wniosków podlegających ocenie, skierowaniem niektórych projektów do ponownej oceny formalnej, skierowania wyjaśnień do wnioskodawców.

Spis treści