Informacja dla wnioskodawców naboru FEDS.06.01-IZ.00-074/24 - aktualizacja listy wyników oceny projektów

Opublikowano: 15.05.2024

14 maja 2024 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, zgodnie z którą do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla Priorytetu 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska, Działania 6.1 Rozwój lokalny - strategie ZIT (nabór niekonkurencyjny nr FEDS.06.01-IZ.00-074/24) został wybrany projekt Gminy Wrocław pt. „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza-Orzeszkowej-Wyszyńskiego-Nowowiejska (JOWN) we Wrocławiu”.


Lista zawierająca wyniki oceny projektów została zamieszczona na stronie naboru.
 

Spis treści