Posłuchaj audycji radiowej

Opublikowano: 15.05.2024

Na mapie Dolnego Śląska wiodącą rolę w opiece i leczeniu psychiatrycznym dzieci i młodzieży odgrywa Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED. Dzięki funduszom unijnym placówka została rozbudowana i specjalistyczną pomoc może teraz otrzymać więcej pacjentów.

 

Audio file
Spis treści