Informacja dla wnioskodawców naboru FEDS.09.04-IP.01-062/23 – Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej - I etap

Opublikowano: 09.05.2024

Informujemy, że w naborze konkurencyjnym nr FEDS.09.04-IP.01-062/23 w Działaniu 09.04 Transformacja gospodarcza Typ projektów: 9.4.B „Zielone” inwestycje MŚP, Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna (subregion wałbrzyski)  zatwierdzone zostały listy projektów, które spełniły i które nie spełniły kryteriów oceny formalnej - I etap.

Listy projektów zostały zamieszczone w na stronie naboru w zakładce „Wyniki oceny”.

Spis treści