Wyniki oceny projektów w naborze konkurencyjnym nr FEDS.05.02-IZ.00-055/23 w Działaniu 5.2 Kultura i turystyka dla Priorytetu 5 Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku

Opublikowano: 05.04.2024

3 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników oceny w ramach postępowania dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla Priorytetu 5 Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku, Działania 5.2 Kultura i turystyka (nabór konkurencyjny nr FEDS.05.02-IZ.00-055/23).

Lista zawierająca wyniki oceny projektów oraz skład Komisji Oceny Projektów zostały zamieszczone na stronie naboru.
 

Spis treści