Ogłoszenie naboru niekonkurencyjnego nr FEDS.02.10-IZ.00-087/24

Opublikowano: 28.03.2024

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, informuje o naborze wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działanie 2.10 Ochrona przyrody i klimatu - ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Aktualna dokumentacja dostępna jest na stronie naboru.

Spis treści
Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin