Aktualizacja wyników oceny projektów i zakończenie naboru niekonkurencyjnego nr FEDS.06.01-IZ.00-047/23 w działaniu 6.1 Rozwój lokalny – strategie ZIT programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Opublikowano: 28.03.2024

26 marca 2024 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, zgodnie z którą do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla Priorytetu 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska, Działania 6.1 Rozwój lokalny - strategie ZIT, został wybrany projekt Gminy Siechnice, pt. „Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców – budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze gminy Siechnice”.

 

Lista zawierająca wyniki oceny projektów oraz skład Komisji Oceny Projektów zostały zamieszczone na stronie naboru.

(link: https://funduszeuedolnoslaskie.pl/nabory/4218-nabor-w-trybie-niekonkurencyjnym-dzialanie-61-rozwoj-lokalny-strategie-zit-nabor-nr )

Spis treści
Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin