VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027

Opublikowano: 27.03.2024

26 marca 2024 roku odbyło się VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Podczas posiedzenia przyjęto uchwały:

  • Uchwała w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych i merytorycznych wyboru projektów grantowych dla naborów konkurencyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027;
  • Uchwała w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych i merytorycznych wyboru projektów grantowych dla naborów niekonkurencyjnych w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027;
  • Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru projektów formalnych i merytorycznych specyficznych dla działania 9.5 Transformacja środowiskowa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla naborów konkurencyjnych;
  • Uchwała w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 7.4 Adaptacja do zmian na rynku pracy w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (nabór konkurencyjny w ramach typu operacji 7.4.E);
  • Uchwała w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych (nabór konkurencyjny w ramach typu operacji 7.7.G);
  • Uchwała w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 7.7 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – nabór w ramach IIT oraz Działania 7.10 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (nabory niekonkurencyjne);
  • Uchwała w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.1 Dostęp do edukacji – nabory w ramach IIT i Działania 8.3 Dostęp do edukacji - ZIT w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (nabory niekonkurencyjne w ramach typu operacji 8.1.A - IIT i 8.3 A – ZIT);
  • Uchwała w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.1 Dostęp do edukacji (nabory w ramach IIT) i Działania 8.3 Dostęp do edukacji - ZIT w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (nabory niekonkurencyjne w ramach typu operacji 8.1.C (nabory w ramach IIT) i 8.3 B – ZIT)
  • Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 14/23 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla naborów w zakresie projektów Pomocy Technicznej;

Uchwały dostępne są na stronie https://funduszeuedolnoslaskie.pl/uchwaly-komitetu-monitorujacego

Komitet Monitorujący przedstawił Informację dotyczącą spełniania i stosowania przez cały okres programowania warunków podstawowych: 1.1 "Dobre zarządzanie Regionalną Strategią Inteligentnej Specjalizacji" oraz 3.1 „Kompleksowe planowanie transportu na odpowiednim poziomie” przez Województwo Dolnośląskie

Kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego będzie się 14 maja (wtorek) 2024 roku.

Spis treści
Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin