Ogłoszenie naboru niekonkurencyjnego dla Pomocy Technicznej EFS+ FEDS.11.01-IZ.00-085/24

Opublikowano: 27.03.2024

Informacja o naborze wniosku o dofinansowanie przeprowadzanym w sposób niekonkurencyjny dla Pomocy Technicznej EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.


Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027, informuje o naborze wniosku o dofinansowanie przeprowadzanym w sposób niekonkurencyjny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Priorytet 11 Pomoc techniczna EFS+
Działanie 11.01 Pomoc techniczna EFS+
Nabór nr: FEDS.11.01-IZ.00-085/24

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Głównym celem naboru w zakresie Pomocy technicznej EFS+ jest sfinansowanie wydatków związanych z zamknięciem programu RPO WD 2014-2020 w ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Termin, od którego można składać wniosek:
28 marca 2024 r.

Termin, do którego można składać wniosek:
26 kwietnia 2024 r.

Kto może składać wniosek?
Wnioskodawcą jest Gmina Wałbrzych jako Instytucja Pośrednicząca pełniąca rolę lidera ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej

Sposób składania wniosku o dofinansowanie
Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w CST2021 – aplikacji WOD2021.

Nazwa i adres instytucji organizującej nabór
Instytucją Organizującą Nabór (ION) jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego (ZWD), który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej FEDS 2021-2027 (IZ FEDS 2021-2027), Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.

Zadania związane z naborem realizuje
Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław.

Dokumentacja dla ogłoszonego naboru została przekazana bezpośrednio dla Wnioskodawcy.
 

Spis treści
Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin