Wybrane do dofinansowania projekty z zakresu kształcenia osób dorosłych z wykorzystaniem BUR - nabór FEDS.08.02-IP.02-029/23

Opublikowano: 21.02.2024

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zakończył ocenę wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu kształcenia osób dorosłych z wykorzystaniem BUR w ramach naboru nr  FEDS.08.02-IP.02-029/23.

 

Lista z projektami wybranymi do dofinansowania

Informacja o składzie komisji oceniającej wnioski w naborze 

 

Spis treści