Harmonogram naborów

Opublikowano: 06.11.2023
Typ dokumentu
Harmonogram

Harmonogram naborów FEDS 2021-2027 dostarcza potencjalnym Wnioskodawcom informacje na temat planowanych naborów konkurencyjnych i niekonkurencyjnych w regionie.

Wszystkie podane w nim informacje mają charakter planistyczny. 


Dokument zawiera dane dot. poszczególnych naborów, m.in.: termin, przybliżoną alokację oraz wykaz Wnioskodawców. 
Harmonogram jest opracowywany na 12 kolejnych miesięcy od dnia jego publikacji i jest aktualizowany przynajmniej raz na koniec każdego kwartału. Aktualizacja polega m.in. na wpisaniu do niego nowych naborów lub usunięciu tych już zakończonych.